2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Hubert de Givenchy، Famous Couturier، Dies at 91

این تصویر را بزرگنمایی کنید Hubert de Givenchy، مد طراح لباس فرانسوی در خانه طراحی خود را در Plaine Monceau در پاریس در حدود سال 1955 گندیچی در سن 91 سالگی درگذشت. Hulton Archives Getty Imageshide captiontoggle caption هالتون بایگانی Getty ImagesFrench طراح مدل Hubert de Givenchy در خانه طراحی خود در Plaine Monceau در پاریس تقریبا 1955 گندیچری در سن 91 سالگی فوت کرده است. آرشیو هالتون گتی ایماژ عکس ها Famed طراح مد لباس فرانسوی هوبرت گندیچچی در سن 91 سالگی فوت کرده است. خانه های ساختمانی با نام او تایید می کند Known for designing لباس سیاه و سفید که ادری هپبورن در صحنه باز