2 فروردین 1397
صفحه اصلی

20 سال، "Big Lebowski" به ما یادآوری کند که به آرام کردن، شخص

این تصویر را بزرگ کنید Jeff Bridges جان گودمن و Steve Buscemi همکاران بولینگ Portay Dude Walter و Donny Mondadori Portfolio Mondadori از طریق Getty Imageshide captiontoggle captionMondadori نمونه کارها Mondadori از طریق Getty ImagesJeff Bridges John Goodman و استیو Buscemi Porttay هم تیمی های بولینگ Dude والتر و دنی Mondadori نمونه کارها Mondadori از طریق گتی ایماژ عکس شخص عادت دارد OK همانطور که خطوط نمادین فیلم می بینند ممکن است آن را به عنوان نمادین به عنوان در اینجا به دنبال شما بچه یا من احساس می کنید ما دوباره در کانزاس نیست اما برای طرفداران فیلم The Big Lebowski چند چیز بهتر وجود دارد