2 فروردین 1397
صفحه اصلی

نگاهی به فیلم بسیار، بسیار سودمند "چروک در زمان"

این تصویر را بزرگنمایی کنید دیمی لواتو و دی جی خالد در The Grove در لس آنجلس در نوامبر 2017 ظاهر می شوند کوین وینت گتی ایماژ شرح تصویر captiontoggle کین وین ویتنام گتی ایماژ تصاویر دیمی لواتو و دی جی خالد در The Grove در لس آنجلس در نوامبر 2017 ظاهر می شوند کوین وینت گتی ایمادی چروک در زمان مورد تقدیر قرار می گیرد و انتظار می رود که اداره جعبه را تنظیم کند. صفحه نمایش بزرگ و اقتباس بودجه بزرگ از رمان سال 1962 توسط مادلین ل Engle یک چروک در زمان به دنبال یک دختر جوان از طریق زمان و فضای ابعاد بعدی برای پیدا کردن پدر او گم شده آه آه آقا