2 فروردین 1397
صفحه اصلی

نمودارهای روزنامه نگاری "عجیب و غریب تبدیل و تبدیل" از پرونده مختص روسیه است

افزایش این تصویر رئیس جمهور ترامپ نشان داد که در جلسه ای با قانونگذاران در 9 ژانویه به دنبال تصویربرداری از پرونده ستیل 35 صفحه به عنوان تبلیغات بودجه دموکراتیک بود. ایوان ووچسزاده، عنوان Title captiontoggle اوان ووچچی، معاون رئیس جمهور ترامپ، در جریان نشست با قانونگذاران در 9 ژانویه نشان داد که 35 صفحه پرونده ستیل به عنوان تبلیغات دموکراتیک تأمین شده توسط ایوان ووچی APA تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 همچنان بیشتر و بیشتر توجه خود را بر روی پرونده بدنام روسیه در مورد دونالد ترامپ متمرکز شده است که توسط جاسوسی سابق بریتانیا کریستوفر استی