2 فروردین 1397
صفحه اصلی

طوفان رید می گوید ساختن چروک در زمان "رویا بیا درست"

بزرگنمایی این تصویر Storm Reid نمایشنامه Meg Murry در دیزنی The Wrinkle In Time بر اساس کتاب تحسین شده توسط مادلین ل Engle Atsushi Nishijima وال استریت دیزنی نقاشی هفتم captiontoggle captionAtsushi Nishijima Walt Disney PicturesStorm Reid نمایشنامه Meg Murry در دیزنی The Wrinkle In Time بر اساس کتاب تحسین شده توسط Madeleine L Engle Atsushi Nishijima والت دیزنی تصاویر جدید فیلم Wrinkle In Time دارای برخی از بزرگترین ستاره های هالیوود Oprah Winfrey کریس پاین ریس ویترسپون و بیشتر اما داستان های خود را در سراسر شخصیت مرکزی مگ Murry که در یک سفر