2 فروردین 1397
صفحه اصلی

در "شهر بمب"، فیلمسازان نخستین فیلم داستان واقعی جنایت از تگزاس را می گویند

دو فیلمساز از آمریلو تگزاس اولین فیلم خود را در مورد مرگ یک مرد جوان در اواخر دهه 90 پس از یک تیراندازی علیه پانک ها که موجب توجه گسترده مردم شده بود و درگیری های عمیق در شهر را در معرض دید قرار داد، منتشر کرد. فیلم Bomb City نام مستعار برای شهر آماریو را تنها در کشور با یک نیروگاه مونتاژ هسته ای