2 فروردین 1397
صفحه اصلی

داستان عاشقانه و موفقیت (اما نه Pecs)، توسط "اتاق" propelled

بزرگنمایی این تصویرGreg Sestero سمت چپ و ستاره تامی Wiseau از اتاق اتاق استرتو کارگردانی یک فیلم جدید دو جلدی بهترین فستیوال است که همت ستاره Wiseau ریچار خشمگین گتی ایماژها captiontoggle captionRich خشمگین Getty ImagesGreg Sestero سمت چپ و تامی Wiseau ستاره ها از اتاق Sestero است فیلم جدید دو جلدی کارگردانی بهترین فیلم فستیوال است که همت ستارگان Wiseau Rich Fury Getty ImagesBands نام های خود را از انواع مختلف فیلم های سینمایی فیلم های خون آشام رها کرده است. شخصیت های بسیار مبهم از The Simpsons از همان ابتدا، به یک هفتم