2 فروردین 1397
صفحه اصلی

اگر این بی عیب و نقص باشد، "غریزه من این است که از آن لذت ببرید،" می گوید آرماندو Iannucci

این تصویر را بزرگتر کنید دیکتاتور سابق دسامبر شوروی جوزف استالین برای قدرت در فیلم جدید آرماندویو منچوسی مرگ "استالین" نیکولا داو IFC Filmshide captiontoggle captionNicola Dove IFC FilmsFlunkies از اواخر دیکتاتور شوروی جوزف استالین برای قدرت در Armando Iannucci در فیلم جدید The Death از استالین نیکولا داو، IFC Films آرماندو یونسوکی، برخی از طنز سیاسی غم انگیز 25 سال گذشته را در تلویزیون رادیو و نمایش فیلم ها ایجاد کرده است. وی اخیرا یک فریب سیاسی در مورد مرگ دیکتاتور جوزف استالین در سال 1953 است. مرگ استالین در نمایشگاه ها این W