2 فروردین 1397
صفحه اصلی

با استفاده از Go-For-Broke Exuberance، "چروک در زمان" قدرت عشق را جشن می گیرد

جاستین چانگ می گوید: "با وجود برخی از غم و اندوه، این فیلم دارای نوع خاصی از فیلم سحر و جادو است. فیلم" چروک در زمان "به عنوان" غار پنجم "